Stravování

Jídelní lístek

Principy stravování

Tak, jako se snažíme ve školce „žít“ udržitelným způsobem (např. využívání odpadních materiálů při tvoření apod.), stejně tak se snažíme o zdravé stravování v naší školní jídelně.

Každý týden konzultujeme obsah alergenů jednotlivých jídel. Často se stává, že kombinujeme i více menu do našeho jednoho hlavního jídla – neustále řešíme výživovou hodnotu jídel a jejich pestrost. Seznam alergenů najdete zde.

Pokud se nám podaří na zahradě vytvořit bylinkové a zeleninové záhony, chtěli bychom tyto potraviny využít ve školní kuchyni.

Jídelní lístky sestavuje paní hospodářka a paní kuchařka.

Změny v jídelním lístku

V ojedinělých případech můžete zaznamenat v jídelním lístku změnu. Tato změna zpravidla nastává ve chvíli, kdy ve školní jídelně flexibilně reagujeme na aktuální dění ve třídách a přizpůsobujeme se vzdělávacímu programu, tj. potřebě dětí a pedagogů. Děje se tak v závislosti na organizačních změnách v denním režimu, výlety apod..