O škole

Naše mateřská škola je umístěna ve staré jednopatrové budově ve středu města. Má vlastní zahradu, která vytváří ideální podmínky pro hry dětí po celý rok venku.

Objekt nebyl vystavěn jako účelové zařízení pro potřeby předškolního vzdělávání, a tím se liší od ostatních mateřských škol ve městě.

Je nejstarší mateřskou školou ve městě a po celé období je školou zřizovanou městem. Provoz MŠ byl v této budově zahájen 3.10.1945.

Do uvolněných prostor po jeslích, které byly zrušené v roce 1993, jsme umístili šatnu a vybudovali tělocvičnu. Dvě místnosti využívala do roku 2010 PPP v Ústí nad Orlicí. Od září 2010 z prostor PPP vznikla šatna pro děti a učitelky. Z původní šatny pro děti vznikla třída pro děti.

V současné době má MŠ čtyři třídy dle věku dětí.

Kapacita mateřské školy je 95 dětí. Máme celodenní provoz od 06:00 do 16:00 hodin. Součástí objektu je školní kuchyň.

Od roku 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací Města Lanškroun a je samostatné zařízení.