Rozhodnutí o přijetí dětí z MŠ Wolkerova k prázdninovému provozu u nás v MŠ