Příloha č.7 ke směrnici Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. platná od 1. 9. 2023