Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023_2024.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, jako správní orgán rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023-2024 podle §34, §165 odst.2 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto: