Charakteristika našeho vzdělávacího programu

V naší mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem ,,Lanškroun je město mého dětství„aneb Dětská království lanškrounská“, který je vypracován v souladu s RVP PV a obecně platnými právními předpisy a vychází z analýzy konkrétních podmínek a možností školy, potřeb našich dětí a požadavků rodičů. Na vypracování se podílel celý pedagogický tým. Předáváme a zprostředkováváme dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Vedeme děti k různým aktivitám, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušeností k prožívání, hledání, experimentování a citovému formování individuální osobnosti dítěte při objevování světa. Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a s širokou slovní zásobou, schopné spolupracovat. Umocňujeme v dětech pocit sounáležitosti a pevných vztahů k rodnému městu i k lidem v něm žijícím, vedeme děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke zdravému patriotismu a lásce k rodné řeči. Rozvíjíme zdravé sebevědomí, samostatnost, ohleduplnost a tvořivost našich dětí.

Konkrétní obsah vzdělávání v naší MŠ a jeho časový plán


1. Já a moje lanškrounská školka

  1. Dítě
  2. Lidské tělo
  3. Den
  4. Předměty
  5. Materiály

2. Jaký je podzim u nás v Lanškrouně

a) Podzim

b) Stromy a keře

c) Ptáci

d) Ovoce a zelenina

e) Potraviny

f) Hudební nástroje

h) Povolání

3. Nejkrásnější svátky u nás v Lanškrouně

a) Mikuláš

b) Rodina

c) Vánoce

4. Zima v Lanškrouně a vše co k ní patří

a) Zima

b) Oblečení

c) Volně žijící zvířata

d) Karneval

e) Počasí

f) Sport

g) Škola

h) Zdraví

5. Vítání jara u nás v Lanškrouně

a) Jaro

b) Velikonoce

c) Domácí zvířata

d) Kniha

e) Květiny

f) Hmyz

g) Lidové tradice

6. Žije se nám dobře v Lanškrouně i na planetě Zemi

a) Lanškroun

b) Česká republika

c) Země

d) Maminka

e) Svátek dětí

f) Exotická zvířata

g) Dopravní prostředky

h) Lidé

7. Těšíme se na léto v Lanškrouně

a) Léto

b) Výlet

c) Voda

d) Rozloučení


Počítadlo: