Kalendář akcí

PLÁN AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K PROHLUBOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY

Školní rok 2018/ 2019

Vedle běžného života v mateřské škole máme dny a chvíle, které jsou něčím vyjímečné. Tato vyjímečnost se může dotýkat jednotlivce ( svátek, narozeniny, narození sourozence..,), skupiny dětí ( návštěva divadelního předstvení, besídka, soutěž, výstava, návštěva ZŠ,.), celé školy ( karneval, výlet..,) nebo se jedná o tradiční svátky či jiné akce ( Vánoce, Velikonoce..,)

Přehled akcí s termínem

září 2018

akce-zari-2018.doc

říjen 2018

akce-rijen-18.doc

listopad 2018

akce-listopad.doc

prosinec 2018

akce-prosinec.doc

leden 2019

únor 2019

březen 2019

duben 2019

květen 2019

červen 2019

Další neplánované akce, které budou vhodné pro děti MŠ, naleznete v aktualitách na hlavní straně.


Počítadlo: