Kalendář akcí

PLÁN AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K PROHLUBOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠKOLY

Školní rok 2019/ 2020

Vedle běžného života v mateřské škole máme dny a chvíle, které jsou něčím vyjímečné. Tato vyjímečnost se může dotýkat jednotlivce (svátek, narozeniny, narození sourozence,…), skupiny dětí (návštěva divadelního předstvení, besídka, soutěž, výstava, návštěva ZŠ,…), celé školy (karneval, výlet,…) nebo se jedná o tradiční svátky či jiné akce (Vánoce, Velikonoce,…)

Přehled akcí s termínem

září 2019

akce_zari.doc

říjen 2019

akce-rijen-2019.doc

listopad 2019

akce-listopad.doc

prosinec 2019

prosinec-2019.doc

leden 2020

akce-leden-2020.doc

únor 2020

unor-2020.doc

březen 2020

akce-brezen-2020.doc

duben 2020

květen 2020

červen 2020

Další neplánované akce, které budou vhodné pro děti MŠ, naleznete v aktualitách na hlavní straně.


Počítadlo: